Vizsgálati jelentés 2.
 

Tárgy: Marketinfo vízminták jellemzői

1. Vízminták I. rész
1.2.
Szemcseméret analízis eredményei
1.3.
Értékelés
2. Vízminták II. rész
2.1.
A 04.13-i szűrési kisérletből származó minták jelzése
2.2.
Vizsgálati eredmények
2.3.
Szemcseméret analízis eredményei
2.4.
Értékelés
3.
Képek

 

1. Vízminták I. rész 

 

A minta jelzése

Összes lebegőanyag
>0,45 µm méretű
mg/l

Szénhidrogén
gazolin
mg/l

Összes vas*
mg/l

Szűrés előtti,
04.04.

107

1210

27,6

Ciklon aljából,
04.07.

79,5

980

27,5

Ciklon után,
04.07.

12,2

735

19,3

Szűrés után I.
04.07.

6,7

580

20,4

Szűrés után II.
04.07.

6,9

605

19,0

* nagyobb része vashidroxid csapadék, kisebb része oldott vas formájában volt jelen
a 04. 09.-i laboratóriumi szűrésnél, ezek aránya mindegyik mintában a tárolási időtől függ!  

A lebegőanyag összetétele

Kvarc
(%)

Vashidroxid
(%)

Agyag
(%)

CH**
(%)

55

38

7

<1

45

45

10

<1

-

80

20

<1

-

79

21

<1

-

87

13

<1

** hosszú szénláncú paraffin szénhidrogének
Vissza a tetejére

1.2. Szemcseméret analízis eredményei:

A minta jelzése Szűrés előtt Ciklon aljából Ciklon után Szűrés után I. Szűrés után II.

>500 µm

7,0

9,3

8,3

-

-

250-500 µm

36,4

27,5

-

-

-

160-250 µm

16,9

13,1

-

-

-

90-160 µm

3,6

5,3

-

-

-

20-90 µm

1,8

3,8

-

-

-

<20 µm*

34,3

41,0

91,7

100

100

* a 20 µm alatti frakcióban a részecskeméret (vashidroxid kicsapódás miatt) a szűrés után folyamatosan növekedett.
Vissza a tetejére

1.3. Értékelés:

1. A vízminták 04.09-i, 0,45 µm-os laboratóriumi szűréskor vörösbarna színű, egyre növekvő ellenállású szűrőlepény képződött, amely nagy mennyiségű vashidroxidot, agyagásványokat, kvarcot és valószínűleg gazolin eredetű paraffin szénhidrogéneket tartalmazott.

2. Az eredményekből kitűnik, hogy az üzemi szűréskor az összes kvarc eltávozott a rendszerből. Ez a megállapítás a hidrociklonra is vonatkozik. A ciklon után vett minta 8,3%-nyi, >500 µm-es frakciója nem kvarc, hanem egy rostos szerkezetű, még nem azonosított anyag, amely nem található meg a szűrés előtti vízmintában.
Megállapítható az is, hogy a vízminták jelentős mennyiségű vasat tartalmaznak. Az üzemi szűréskor a vas kb. 3/4-része még oldott állapotban volt és akkor kb. 1/4-része vált ki csapadék formájában a szűrőn, illetve a ciklonban. Ezt mutatja a szűrés előtti vízminta 27,6 mg/l összes vastartalmának 19-20 mg/l-re való csökkentése.

3. A mintákban a vas labilis, változékony formában van jelen. Ezt mutatja, hogy 0,45 µm-os laboratóriumi szűréskor az átlátszó, szintelen szűrlet néhány perc múlva opálosodni kezdett, színe fokozatosan vörösesbarnára változott, az apró pelyhek néhány óra múlva nagyobbakká álltak össze és kiülepedtek. A szűrést levegő atmoszférában végeztük, ennek nyilvánvaló szerepe van az oldott vas kicsapódásában.
Vissza a tetejére

2. Vízminták II. rész

2.1. A 04.13-i szűrési kisérletből származó minták jelzése:

1. Szűrés előtt
2. Szűrlet, 3 m3
3. Szűrlet, 5 m3
4. Szűrlet, 7 m3
5. Ciklon alja, 7 m3
6. Huzalszűrőről lekapart anyag
8. Olajfogó patron
Vissza a tetejére

2.2. Vizsgálati eredmények:

A minta száma

Összes lebegőanyag
>0,45 µm
mg/l

Szénhidrogén
gazolin*
mg/l

Összes vas*
mg/l

1

81,0

804

2,42

2

1,0

765

1,80

3

1,5

763

1,72

4

1,2

802

1,95

5

1142

788

5,07

6

-

-

-

* stabil emulzióban

A minta száma

Kvarc
(%)

Agyag
(%)

Dolomit
(%)

Földpát
(%)

Vashodroxid
(%)

CH*
(%)

1

48

29

13

10

<1

<1

2

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

5

37

24

9

12

18

<1

6

59

22

10

9

<1

<1

* stabil emulzióban
Vissza a tetejére


2.3. Szemcseméret analízis eredményei:

Szemcseméret

Szűrés előtt

Ciklon alja

Huzalszűrőről
lekepart anyag*

>500 µm

6,0

13,2

-

250-500 µm

5,7

27,9

2,3

160-250 µm

10,5

14,2

7,4

90-160 µm

10,2

25,4

11,3

63-90 µm

22,8

9,1

21,1

20-63 µm

18,0

4,7

20,2

<20 µm*

27,8

5,5

37,7

* a sérült olajfogóból származó textildarabok (43,3 %) elkülönítése után kapott eredmények
Vissza a tetejére


2.4. Értékelés:

1. A 04.13-i 2. sz szűrési kísérletben a bemenő víz vastartalma és a szilárdanyag összetetétele, szemcsemérete eltért a 04.07-i 1. sz. kísérlet bemenő vízétől.
Az eltérést az alábbi jellemzőknél lehetett megfigyelni:
- a tisztítandó víz az 1. sz. kísérlethez viszonyítva kb. 1-nagyságrenddel kevesebb vasat tartalmazott,
- kicsapódott vashidroxidot (a ciklon aljából vett minta kivételével) a bemenő víz szüredéke és a huzalszűrőről lekapart anyag nem tartalmazott,
- a lebegőanyag az endrődi tárolókőzet tipikus komponenseiből áll. A szűréskor kialakuló iszaplepény ellenállását ennél a kisérletnél a lebegőanyag nagy agyagtartalma határozza meg.

2. A gazolin stabil emulzió formájában volt jelen mind a szűrés előtti mintákban, mind a szűrletben. A szűrés folyamán a vízfázis szénhidrogén és összes vastartalma alig változott.
Említést érdemel még a ciklon aljából vett minta szilárdanyagának >250 µm méretű, csaknem szabályos gömb alakú "granulált" formája.
Ezek a lazán cementált, barna szemcsék - a fenti táblázatban megadott méretű - apró szemcsékből állnak össze.

3. A szűrés hatékonyságát mutatja, hogy a 0,45 µm-os szűrővel leválasztható szilárdanyag koncentrációja 81 mg/l-ről 1-1,5 mg/l-re csökkent.
Vissza a tetejére

3. Képek:


1. kép - Szűrés előtti vízminta a 04.07-i kísérletből.
Vissza a tetejére


2. kép - Néhány perc alatt opálosodott vízminta vashidroxid csapadék kiválással.
Vissza a tetejére


3. kép - a bemenő víz (04.07.) >90 µm méretű szilárdanyaga.
Vissza a tetejére


4. kép - A ciklon aljából elvett folyadék szilárdanyaga.
Vissza a tetejére


5. kép - A bemenő víz (04.07.) vashidroxid tartalmú szüredéke a 0,45 µm szűrőn.
Vissza a tetejére


6. kép - A ciklonból elfolyó tisztított fázis szilárdanyaga.
Vissza a tetejére


7. kép - A 04.13-i szűrési kísérletből való eltömődött huzalszűrő, az olajfogó
textilfoszlányaival és nagy agyagtartalmú, szilárd részecskékkel eltömődve.
Vissza a tetejére


8. kép - A 04.13-i szűrési kísérletből való eltömődött huzalszűrő, az olajfogó
textilfoszlányaival és nagy agyagtartalmú, szilárd részecskékkel eltömődve.
Vissza a tetejére


9. kép - A szűrés előtti vízminta a 04.13-i szűrési kísérletből a 0,45 µm
membránszűrőn való átengedés előtt és után. A bemenő minta a 04.07-i
mintához képest kevesebb vasat tartalmazott. A 760-800 mg/l gazolin
szénhidrogének stabil emulzió formájában voltak jelen a mintákban.
Vissza a tetejére


10. kép - A huzalszűrőről lekapart szilárdanyag az olajfogó textilfoszlányaival.
Vissza a tetejére


11. kép - A bemenő víz (04.13.) agyagos szilárdanyaga.
Vissza a tetejére


12. kép - A ciklon aljából vett minta, >250 µm méretű, csaknem
szabályos gömb alakú szemcsékből álló szilárdanyag.
Vissza a tetejére


13. kép - A ciklon aljából vett vízminta (04.13.) szűrődésekor keletkező
vashidroxid a tárolóedény oldalán.
Vissza a tetejére


14. kép - A ciklon aljából vett vízminta (04.13.) szűrődésekor keletkező
vashidroxid a 0,45 µm szűrőn..
Vissza a tetejére


15. kép - A sérült olajfogó patron a 04. 13-i kísérletből.
Vissza a tetejére


16. kép - A textilanyag kinagyított része az eltömődést okozó szilárdanyagokkal.
Vissza a tetejére

A vizsgálatot elvégezte:
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt.
Hazai Kutatás-Termelés
Mélyfúrási és Geofizikai Felügyelet
Bányászati Laboratóriumok

Vissza

szűréstechnika

 

   

 

© Marketinfo 1990-2019