Vizsgálati jelentés 4.
 Tárgy: a 2003.11.03-i vízminták és a porminta jellemzői
 1. A minták jelzése, megjelenések
 2. Vizsgálati módszer
 3. Vizsgálati eredmények
 4. A porminta jellemzői
 5. A kumulatív szemcseméret eloszlási görbéről leolvasható legfontosabb jellemzők
 6. A porminta összetétele
 7. Az eredmények értékelése
 8. Ábrák
   
 1. A minták jelzése, megjelenések

  T2 szűretlen, 2003.10.30. (enyhén opálos, üledékmentes, színtelen folyadék)

  T2 szűrt, 2003.10.30. (enyhén opálos, üledékmentes, színtelen folyadék)

  Por(barna, jellegzetes szagú, finomszemcsés por)

   

 2. Vizsgálati módszer
  A 2l-es műanyag edényekben érkezett vízminták lebegőanyag tartalmának meghatározásakor a vízminták 1,5l-es térfogatát 0,45 ? m pórusméretű cellulózacetát szűrőlapon szűrtük. A szüredék tömegét ionmentes vizes mosás és 105 0C, 2 óra szárítás után mértük.

  A 0,45 ? m-os szűrőpapíron fennmaradt főleg olajcseppekből álló lebegőanyag kis mennyisége miatt a részecskeméret és összetétel meghatározást nem tudtuk elvégezni. Az eredeti vízminták zavarosságát turbidimetriás módszerrel (Hach N0 8237) vizsgáltuk. A minták olajtartalmát széntetrakloridos kirázással, majd az oldószer ledesztillálásával és a maradék tömegének mérésével határoztuk meg.

  A szűrt minta klorid, kalcium, és magnézium tartalmát titrálással, szulfát tartalmát fotometriás, elektromos vezetőképességét konduktometriás módszerrel, pH-ját üveg elektróddal, összes oldottanyag tartalmát bepárlással és tömegméréssel vizsgáltuk.

  A pormintából kloroformmal vontuk ki az olajat és egyéb szervesanyagokat. Az olajmentes szilárdanyagot száraz szitálással frakciókra bontottuk, a frakciók és a porból kivont szervesanyag összetételét FTIR spektroszkóppal analizáltuk.

  Vissza a tetejére

 3. Vizsgálati eredmények

  A vízminták jellemzői:

   

  Mérték-egység

  T2 szűretlen

  T2 szűrt

  Lebegőanyag

  mg/l

  4,0

  1,5

  Turbiditás(zavarosság)

  FAU*

  72

  35

  pH

  -

  7,62

  7,64

  Elektromos vezetőképesség

  m S/cm

  18510

  18570

  Klorid

  mg/l

  6890

  6890

  Szulfát

  mg/l

  <5

  <5

  Kalcium

  mg/l

  76,0

  76,0

  Magnézium

  mg/l

  19,0

  19,0

  Vas

  mg/l

  <0,1

  <0,1

  Összes keménység (CaO)

  mg/l

  150

  150

  Összes oldott anyag

  mg/l

  13510

  13540

  Szerves oldószerextrakt(olaj)

  mg/l

  6,5

  1,8

  *formazin zavarossági egység

  Vissza a tetejére

 4. A porminta jellemzői:

Szemcseméret eloszlás:

 

Frakció [%]

>250

1,4

160-250

3,2

125-160

2,8

90-125

12,9

63-90

29,8

<63

49,9

5. A kumulatív szemcseméret eloszlási görbéről leolvasható legfontosabb jellemzők:

D50 (jellemző szemcseméret)*

63m m

D90

115m m

*azt jelenti, hogy a minta 50%-a 63m m-nél kisebb szemcseméretű

Vissza a tetejére

6. A porminta összetétele:

Kloroformoldható rész

7,6 %

ebből Elemi kén: 4%
Dietilén-glikol:2,5%
Alifás észter és paraffin CH: 1,1%
Kloroformban oldhatatlan rész

92,4 %

ebből Kvarc:40%
Vas-karbonát: 25%
Dolomit:10%
Kalcit:5%
Agyagásványok: 5%
Vas-oxidok: 7%
Vas-szulfidok: nyomokban(<1%)

Vissza a tetejére

7. Az eredmények értékelése

T2 szűretlen és szűrt vízminták

A szűrő hatékony működését a szűretlen és szűrt folyadék lebegőanyag tartalmában, valamint szerves oldószerextrakt (olaj) tartalmában mutatkozó jelentős különbség mutatja. Mivel sem a szűretlen, sem a szűrt minta nem tartalmazott üledéket, a zavarosság értékek közötti különbség is megerősíti az előbbi megállapítást.

Az eredeti vízmintákból szerves oldószerrel kivont anyag (szerves oldószerextrakt tartalom) a lebegőanyagon adszorbeálódott és a folyadékban feloldott illetve diszpergálódott kőolajból tevődik össze.

A kicsapódásra hajlamos és a szűrési folyamatot hátrányosan befolyásoló szervetlen anyagok közül a Ca, Mg ionok alacsony, a szulfát és a Fe ionok mérési határ alatti koncentrációban vannak jelen. Kalcium és magnézium tartalma alapján a “T2 víz” jelzésű minták a közepesen kemény vizek kategóriájába sorolhatók.

Por

A vizsgált porminta szemcsemérete, összetétele a földgáz távvezetékekben, szűrőkben összegyűlt porokéhoz hasonlít. A kvarc, a dolomit, a kalcit, és az agyagásványok valószínűleg tárolókőzet eredetűek, de származhatnak felszíni talajrétegből is.

A vas-karbonát és a vasoxid korróziós termékek a gázvezetéki szállóporok jellegzetes összetevői. A vas-karbonát jelenléte a szállított gáz CO2 tartalmával, az elemi kéné pedig a gáz H2S tartalmával (vagy szulfátredukáló baktériumok tevékenységével) lehet összefüggésben. Az alifás észter és a paraffin szénhidrogének kompresszorolaj eredetűek, a dietilén-glikol a gázszárítóból kerülhetett a mintába.

Vissza a tetejére

 8. Ábrák

 • T2 szűretlen és szűrt víz olajtartalmának FT-IR vizsgálata

  (a 2926cm-1-nél mért abszorbancia(A) a minta olajtartalmával arányos)

  A porminta összetételének FT-IR vizsgálata

 • A pormintából kloroformmal kivont anyag összetételének FT-IR vizsgálata


 • T2 Szüretlen és szűrt víz


  T2 szüretlen és szűrt vízből kivont szervesanyag (kőolaj) széntetrakloridos
  oldata. A szín mélysége az olajtartalommal arányos.


  A porminta és a kloroformmal kivont, elemi széntartalmú szervesanyag


  A porminta különböző szemcseméretű frakciói


  A pormintából kivont, elemi kén tartalmú szervesanyag

   

  A vizsgálatot elvégezte:
  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt.
  Hazai Kutatás-Termelés
  Mélyfúrási és Geofizikai Felügyelet
  Bányászati Laboratóriumok

  Vissza

  szűréstechnika

   

     

   

  © Marketinfo 1990-2019