Vizsgálati jelentés 1.
 


Tárgy: Marketinfo vízminták jellemzői

1. A 2001.07.05-én érkezett vízminták jelzése
2. Vizsgálati módszer
3. Vizsgálati eredmények
4. A lebegőanyag összetétele
5. A lebegőanyag szemcseméret eloszlása
6. Egyéb vízkémiai jellemzők
7. Ábrák, képek
    1. kép - A szűretlen víz 0,45 µm-es szűrőn fennmaradt szilárdanyaga
    2. kép - A szűretlen víz tárolóedényeinek faláról leválasztott szilárdanyag
    3. kép - Az 1/1 és az 1/2 tárolóedényeinek falára tapadt szilárdanyag kloroformoldható része
    4. kép - Az 1/1, 1/2 ésa 2/1 tárolóedények falára tapadt szilárdanyag kloroformoldhato része
    1. ábra - szűrt víz 2/1, szilárdanyag
    2. ábra - szűretlen víz szilárdanyaga
    3. ábra - szűretlen víz szilárd anyagnak CHC13-oldh. része
   

1. A 2001.07.05-én érkezett vízminták jelzése:

1/1 szüretlen víz (20 l)
1/2 szűretlen víz (20 l)
2/1 szűrt víz (20 l)
2/2 szűrt víz (20 l)

Vissza a tetejére

2. Vizsgálati módszer:
A lebegőanyag tartalom meghatározásakor a szüretlen és a szűrt vízminták teljes térfogatát 0,45 µm pórusméretű cellulózacetát szűrőlapon préseltük át, majd ionmentes vizes mosás, és 105 °C, 2 óra szárítás után mértük a szüredék tömegét. A műanyag tárolóedények falára tapadt lebegőanyagot kloroformmal oldottuk le, majd szűrés (0,45 µm) után mértük a szüredék és a kloroformos fázis bepárlási maradékának tömegét.
Az összes oldottanyag tartalmat a szűrlet ismert mennyiségének bepárlásával, és a bepárlási maradék 105 °C, 2 óra szárítás utáni tömegmérésével határoztuk meg.
A lebegőanyag és a kloroformos fázis bepárlási maradékának összetételét FTIR spektroszkóppal analizáltuk. A lebegőanyag magas olajtartalma miatt a részecskeméret analízist nam tudtuk elvégezni. Az olaj-szilárdanyag aggregátumokban a részecskék jellemző méretét mikroszkóppal vizsgáltuk. A szűrt minta kloridtartalmát argentometriás titrálással, szulfáttartalmát BaCl2-os lecsapással fotometriásan, kalcium és magnézium tartalmát komplexometriás titrálással, elektromos vezetőképességét konduktometriás módszerrel, kémiai oxigénigényét káliumkromátos, roncsolásos eljárással határoztuk meg.

Vissza a tetejére

3. Vizsgálati eredmények:

  Szüretlen víz Szűrt víz
Lebegőanyag tartalom 12,5 mg/liter* 2,7 mg/liter**
Összes oldottanyag tartalom 7,63 g/liter 7,54 g/liter
Elektromos vezetőképesség - 15,14 mS/cm
Kémiai oxigénigény (KOIk) - 790 mg/liter
Kalcium tartalom - 38,8 mg/liter
Magnézium tartalom - 14,1 mg/liter
Összes oldott vas tartalom - <0,1 mg/liter
Klorid tartalom - 4610 mg/liter

* 20,6 %-a az 1/1 és az 1/2 tárolóedénynek falára tapadt
** 13,5%-a a 2/1 tárolóedény falára tapadt

Vissza a tetejére

 

4. A lebegőanyag összetétele:
A mellékelt FTIR spektrumokból megállapítható, hogy mind a szűretlen mind a szűrt mintában talált lebegőanyag 80-90%-a agyagásványokból, 10-20%-a viszkózus, olajszerű, kloroformban oldható szervesanyagól tevődik össze. A kloroformoldható anyag hosszú szénláncú paraffin szénhidrogéneket, karbonsavakat és észtereket tartalmaz. A tárolóedény falára tapadt lebegőanyag az agyagásvány/olaj arány kisebb mint a lebegésben lévő részecskékben.

Vissza a tetejére

5. A lebegőanyag szemcseméret eloszlása:
Mikroszkóp alatt megfigyelhető, hogy a vízmintákban a 2 µm-nél kisebb agyagásvány részecskék nagyobb, helyenként 500-1000 µm méretű pelyhekké állnak össze. Az agyagrészecskék összekapcsolódása a közeg viszonylag nagy (7,54 g/liter) sótartalmára és a viszkózus olajszerű szervesanyag jelenlétére vezethető vissza.

Vissza a tetejére

6. Egyéb vízkémiai jellemzők:
A vízminták minimális mennyiségű kicsapódásra hajlamos, a szűrési folyamatot hátrányosan befolyásoló szervetlen anyagot (Fe, Ca, Mg-sókat) tartalmaznak. A szűrt víz eltarthatósága (biológiai stabilitása) szempontjából figyelmet érdemel az, hogy a kémiai oxigénigény (KOIk), - vagyis a vizben oldott, oxidálható szervesanyagok koncetrációja viszonylag magas.

Vissza a tetejére

 


1. kép - A szűretlen víz 0,45 µm-es szűrőn fennmaradt szilárdanyaga.
Vissza a tetejére

 


2. kép - A szűretlen víz tárolóedényeinek faláról leválasztott szilárdanyag.
Vissza a tetejére

 


3. kép - Az 1/1 és az 1/2 tárolóedényeinek falára tapadt szilárdanyag kloroformoldható része.
Vissza a tetejére

 


4. kép - Az 1/1, 1/2 ésa 2/1 tárolóedények falára tapadt szilárdanyag kloroformoldhato része.
Vissza a tetejére

 


1. ábra - szűrt víz 2/1, szilárdanyag
Vissza a tetejére

 


2. ábra - szűretlen víz szilárdanyaga
Vissza a tetejére

 


3. ábra - szűretlen víz szilárd anyagnak CHC13-oldh. része
Vissza a tetejére

 

 

A vizsgálatot elvégezte:
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt.
Hazai Kutatás-Termelés
Mélyfúrási és Geofizikai Felügyelet
Bányászati Laboratóriumok

Vissza

szűréstechnika

 

   

 

© Marketinfo 1990-2019